Det er sikkert at cykle

Du kan lige så godt få det at vide med det samme – du bor i verdens sikreste cykelland. Det har aldrig før været mere sikkert at cykle i Danmark. Du har en større risiko for at få en hovedskade trafikken som fodgænger eller bilist end som cyklist i Danmark. Hvor er kampagnerne for hjelme for disse grupper?

Og ifølge data fra Transport Statistics Great Britain 2001 og National Travel Survey 1998-2000 skal du dagligt cykle i 3000 år, før du oplever en ulykke som giver en alvorlig hovedskade eller slår dig ihjel.

Og man skal huske at statistikken stammer fra Storbritannien, hvor færre mennesker cykler og der ikke er en sikker, cykelvenlig infrastruktur som vi har i danske byer.

Danmark og Holland har allerede verdens laveste statistikker for cykelulykker pga det høje antal cyklister i de to lande. En hollænder cykler 1019 km om året i gennemsnit og en dansker sidder pænt på baghjulet med 958 km om året. På en tredjeplads finder man Belgien med 327 km om året.

Vores sikkerhedsstatistikker er legendariske og bliver rost verden over. Der undervises simpelthen i vores cykelkultur og sikkerhedsstatistikker på universiteter rundt omrking i verden. Selvfølgelig kan vi gøre en indsats for at sikre cykelstierne endnu bedre. Men som udgangspunkt er det sikkert at cykle i danske byer.

Graf
Tallene foroven er fra 1996 hvor 97% cyklede uden hjelm i Danmark. Tallet er faldet til 89% i 2006. Holland fører med sikkerhed - og kun 0.1% cyklede med hjelm i 1996 - fordi de er bedre til at skabe cykelinfrastruktur. Danmark er dog med på en flot andenplads.

John Pucher er kendt som Cykelprofessoren og han rejser verden rundt for at vise folk, hvordan man skaber cykelkultur baseret på erfaringer fra Danmark, Holland og Tyskland. Vi er legender. Vi har noget som alle andre vil have: En sikker cykelkultur, hvor risikoen er lav og hvor cyklen er et vigtigt transportmiddel for millioner.
Her er et link til en video, hvor John Pucher blandt meget andet omtaler Danmark og København, og refererer til vores sikre cykelstatistik. Videoen er lang – næsten en time – men fyldt med herlige referencer til dansk cykelkultur.

John Puchers seminar på Simon Fraser University i Vancouver

Download også hans - Making Cycling Irresistable - Lessons from Denmark, Netherlands and Europe - her kan vi lære om os selv.

Den cykelkultur vi har skabt og som mange byer i verden prøver at efterligne, er nu i skudlinien pga. cykelhjelmkampagnerne, der overdriver faren ved cykling.

Faktisk cykler københavnere 1,2 millioner km om dagen. Ifølge Københavns Kommunes Cykelrapport 2006 føler 53% af cyklisterne sig trygge ved at cykle i København.

”Af de cyklister, der ikke føler sig trygge, mener 57%, at bilerne skaber utryghed. Tilsvarende føler 45% (med overvægt af kvinder), at de øvrige cyklister gør dem utrygge. 23% føler, at busserne er med til at skabe utryghed. Henholdsvis 36% og 33% af de utrygge cyklister mener, at flere cykelstier og bredere cykelstier vil være med til at gøre København mere tryg at færdes i på cykel.

Så primært må vi forbedre cykelforholdene i København og ad den vej skabe incitament for at få flere til at cykle i byen.”

Netop. Her kan man se at kommunen havde fat i det rigtige i 2006. Forbedre cykelforholdene endnu mere for at få flere til cykle i byen. Skabe sikkerhed ved at videreudvikle vores cykelstinet og ved at gøre mere for at begrænse bilisme.

Følgende er at læse på Københavns Kommunes website:
”Tryghed er cyklistens subjektive fornemmelse af risikoen for at blive kørt ned. Opfattelsen kan være baseret på erfaringer med farlige situationer i trafikken eller blot være en subjektiv fornemmelse. En opfattelse af, at ”det er farligt at cykle” kan medvirke til at potentialet for cykling i København ikke udnyttes. ”Kun” en femtedel af cyklisterne føler sig utrygge, men cykler trods alt.
Andelen af utrygge er større, jo mindre de cykler i praksis. Kun godt halvdelen af de trafikanter, der hovedsagelig er bilister eller kollektivt rejsende, og som kun cykler sjældent, føler sig trygge ved at cykle i København. Utrygheden blandt dem, der slet ikke cykler, kan have været stærkt medvirkende til, at de har valgt cyklen helt fra. Kampagner som ”Vi cykler til arbejde”, kan være med til at give nye individuelle erfaringer, og flytte holdninger til om man tør cykle i København.”

Kommunens mål er, at mindst 80% af cyklisterne skal føle sig trygge i trafikken. De siger det selv: ”en opfattelse af, at det er farligt at cykle kan medvirke til at potentialet for cykling i København ikke udnyttes”.

At støtte kampagner til fordel for brug af cykelhjelm er ikke just måden at gøre det på.

Faktisk viser det sig at hvis man fordobler antallet af cyklister i en by, vil antallet af alvorlige tilskadekomne reduceres med en tredjedel. Flere cyklister, færre alvorlige skader. Lad os endelig bruge vores penge på at forbedre infrastrukturen, så flere kommer op på sadlen – og gør det sikrere for alle at cykle.

Hvad skal vi gøre?
Det Europæiske Cyklistforbund mener at myndighederne burde koncentrere sig om at forhindre uheld frem for at gøre det lovpligtigt for cyklister at bære hjelme. Promovering af cykelhjelme er ikke en effektiv måde at forbedre sikkerheden for cyklister.

Trafiksikkerhed for cyklister kan kun forbedres ved at fjerne faren ved dens rod: ved at gøre trafikken roligere - 'traffic calming'.

At cykle uden hjelm er sundere end slet ikke at cykle
Som alle andre transportformer er det ikke fuldstændigt sikkert at cykle, men det er heller ikke så farligt som mange tror. Dr Mayer Hillman ved the Policy Studies Institute, en britisk tænketank, har udgivet en række artikler om cykling og sundhed. Han har regnet sig frem til at de leveår, man vinder ved at cykle, opvejer de leveår, man taber ved ulykker i forholdet 1:20 – og dette i et land med en høj ulykkesprocent blandt cyklister. Tal fra Storbrittanien viser, at cyklister lever længere og forbliver sundere end dem, der ikke cykler.

Dansk Cyklist Forbund har gjort lignende studier. På baggrund af medicinsk forskning har de regnet ud, at 5 mio. danskere, der i gennemsnit cykler 3 km om dagen, vil leve ialt 40.000 år længere, mens 80 danske cyklister gennemsnitligt vil dø i trafikken hvert år. Med udgangspunkt i en forventet levealder på 70, og med forbehold for gennemsnitsalderen af de cyklister, der dræbes i trafikken, svarer dette til et tab på 3.500 år. Ved at trække tabet fra fortjenesten kan man se, at danskerne i alt vinder 36.500 leveår netto.

Selvom mange faktorer vil kræve yderligere undersøgelser viser denne udregning, at regelmæssig cykling er velgørende for et lands nationale sundhed. Den viser også, at hvis bare 10 % af befolkningen stoppede med at cykle – hvilket er sandsynligt, hvis cykelhjelme blev påbudt ved lov – så ville den generelle helbredstilstand tage skade.

Antallet af leveår, der vindes ved cykling, er 20 gange højere end antallet af leveår, der tabes ved trafikuheld hvor cyklister er indblandet.

RELEVANTE LINKS:
- World Health Organisation - WHO - om cykling.
- PDF om Cycling, Safety & Health - af Thomas Krag. Tidligere formand for DCF og ECF.
- High Life Expectancy Confirms Low Risk in Cycling – hvori bl.a. en dansk undersøgelse er nævnt.
- All-Cause Mortality Associated With Physical Activity During Leisure Time, Work, Sports, and Cycling to Work
- Relative Risk in Cycling -
- Safety in Numbers
- How Common is Head Injury When Cycling?
- Three Lessons for a Better Cycling Future – British Medical Journal -
- Is Cycling Dangerous?
- Enabling and Encouraging People To Cycle
- Dump Harmful Helmet Laws - Cycle Helmets – 25 years along the road [PDF dokument]