Cykelhjelm - Udenlandske Interviews - Morten Lange

READ THIS INTERVIEW IN ENGLISH

Cykelhjelm.org interviewer en række udenlandske folk som kan betragtes som eksperter om cykelkultur og cykelhjelme.


MORTEN LANGE
Morten Lange er norsk og bor på Island. Han er leder for den Islandsk Cyklistforbund. Han sidder i hjelmgruppen hos The European Cyclists' Federation [ECF] og har diskuteret cykelhjelme med nogle af verdens ledende eksperter på området.

What do you know about Danish bike culture, looking at it from abroad with your experience?
Som barn på besøg i Danmark, blandt andet på cykeltur, så jeg at det var helt nomalt for alle aldersgruper at cykle her. I udkanten af Oslo var det ikke normalt for voksne at cykle.

Da jeg kom til København på interrail i 1980-tallet så jeg hundrevis af cykler ved togstationer. Det gjorde et stort indtryk. Ved et senere besøg, så jeg at byen havde taget torvet foran Rådhuset i København tilbage fra bilene. Det var dejligt.

Cykelkultur i Danmark med mine øjne:
- En rolig og afslappet strøm af ikke-forurenende transport
- Cyklister der har fået og tager deres plads i trafikken. Trafikken accepterer dem og cyklisterne accepterer trafikken og dens regler.
- Skilte der informerer om genveje i fortsættelsen af blindveje
- Det afslappede og normale ved at cykle.
- Ladcykler til transport af børn og varer.
- Cykler til brug, ikke til at konkurere eller vise den nyeste mode frem.
- Alle typer mennesker cykler.
- Tætpakket af cyklister.
- Ikke: lycra, mountainbikes, racer, hjelme.
- Borgermestere og byingeniører der arbejder for cyklister, og næsten aldrig mod dem.
- Muligvis en lighedstankegang som grund til at cyklisterne ikke blev skubbet væk fra gadene i perioden 1960 - 1980.

Denmark is currently experiencing a period of intense bike helmet promotion, with a lot of focus on the dangers involved in cycling. One poster reads "Strap on your helmet and avoid brain damage". There is talk of legislation, as well. What can we expect from this helmet promotion, in your experience? How will our bike culture be affected?

Mange vil blive bange for at cykle, specielt kvinder og mødre. Det blir mindre "normalt" at cykle. "Ekspertene siger det er farlig, mand!"

Som i Finland og i Canada vil loven ikke blive efterfulgt. Man får endnu en lov som mange føler de kan ignorere. Men skræmmepropagandaen vil fortsette hvis ikke der er nogen der stopper den. Så bliver der færre der tør at cykle.

Og cykelkulturen og alt der er flot med den vil lide.


Currently, 36% of Copenhageners ride their bike daily. The goal is 50% by 2015. Will these pro-helmet campaigns help or hinder us reaching this goal?

Mange lande med hjelmelove har set en reduktion i antallet af cyklister. Nogen steder meget kraftig. Det er i følge nogle eksperter også indikationer på at folk bliver bange for at cykle der hvor cykelhjelme promoveres kraftigt og følelsesladede kampagner.

I Danmark havde man i 2007 færre der cykler end for nogle år siden. Bare ikke i København og Odense. Men det er jo præcis de to byer der gør mest for cyklisterne, er det ikke? Den klare tendens udenfor de to byer er negativ, men positiv i mange andre lande. Måske har skræmmepropagandaen for hjelme haft en stærk uønsket effekt ?

Hvis hjelmkampagnerne er mere positive og hyggelige, er det ikke så slemme, men de siger jo alligevel i mellem linjerne at det er farligere for hovedet at cykle til din job end at køre bil. Der findes ikke god videnskabelig dækning for.

Vældig mange af hovedskaderne sker jo også i badeværelset og på trapper. Skulle man ha' hjelm på i badet?

Når man laver stærke hjelmkampagner kalder man stærke følelser frem omkring hvor farligt det skal være at cykle.

Samtidigt siger man (om en ikke direkte) at hjelmerne kan klare "alt". I hjelmkampagnerne sætter man ikke risiko i perspektiv. Det er løgn ved udeladelse.

Hvor mange dør hvert år fordi de ikke cykler eller gør noget andet som er lige positivt for sin krop?

Hvorfor er der færre der dræbes i trafikkulykker pr kilometer på cykel i Danmark en i alle andre lande med gode data, med undtagelse af Holland hvor endnu færre bruger hjelm?

Do you think that it is wise for the organisations responsible for the aggressive campaigns to focus on the negative aspects of cycling? And in a country like Denmark, with a well-established bike culture?
Hvilke negative aspekter? Er det noget som helst negativt ved cykling som folk ikke kender til, og som er vigtigt at formidle? Tænk heller på det store billede med at folk der ikke cykler ofte bruger ikke deres krop ret meget. Tænk heller på dem der bliver dræbt af biler og deres chaufører, i trafikkulykker og vældige mange på grund af forurening. Tænk på økonomiske besparelser og på bæredyktig udvikling, på et levelig bymiljø, på den danske hygge.

Det negativ ved cykling er nemt at se, men dette er kun bagateller i forhold til de store fordele ved cykling. Disse store fordele er fredsommelige og nogle kommer frem over lang tid, så de er ikke så nemme at se.

Men i de seneste 10 år har disse store fordele ved en kultur for daglig cykling for transport blevet mere og mere anerkendt. Jeg vil nævne f.eks et program hos verdens sundhedsorganisation, WHO, der faktisk har et af sine kontorer i København. Programmet hedder "THE PEP: Transport, Environment and Health, Pan European Programme".

EUs "miljøministerium", DG Environment, har lavet to hæfter der pointere de store fordele ved en sund cykelkultur og forklarer at det er en myte at cykling er farligt. Den ene hedder "Cycling the way ahead for towns and Cities", som er underskrevet af den nuværende Overborgermester Ritt Bjerregaard, som dengang var chef for miljø hos EU-kommissionen. Den anden hedder "Kids on the Move", og peger på promovering af hjelme som en blindgade. Underskrevet af Margot Wallström, chef for miljø i EU i 2002.

Do helmets save lives? Do they prevent brain damage?
Jeg kender ikke til solide indikationer på at hjelme generelt set skulle redde liv i trafikken. De videnskabelige rapporter der bliver refereret og som siger at hjerneskader og hovedskader bliver kraftig reduceret, har fået meget stærk kritik: De bruger små sæt med data, som ikke bruger gode kontrolgrupper. Den der kritik er publiceret i de mest respekterede internationale medicinske tidsskrifter som "British Medical Journal", "Accident Analysis and Prevention" og "Injury Prevention".

Systematiske oversigtsstudier i "Cochrane samarbejdet" bruger et meget smalt sæt af studier, for en stor del forfatterrens egne, og nævner ikke de kritiske studier. Sviende kritik er blevet publiceret i den international medicinsk presse, og dårligt svaret.

Hjelm-fabrikanter påstår aldrig at jeres hjelme redder liv eller at de forhindrer hjerneskade. Tværtimod, i nogle tilfælde, så siger de at hjelmen ikke er nogen garanti. Det kommer aldrig frem i hjelmkampagnerne.

Standarderne som bruges til at teste hjelme bruger lave hastigheder og de er tests som hjelmerne bedst kan klare. Husk dog at hvis en hjelm flækker, så har den ikke gjort sit job. Hjelmen skal hjælpe ved at hjelmen presses sammen, ikke ved at den knækker.

Det kan være at i nogen heldige tilfælde ved lav hastighed kan hjelme ha' hjulpet, enddog mod lettere skader på hjernen, men det er ikke de enkelte tilfælde vi skal vurdere men helheden.

Der findes også fysiologiske og fysiske argumenter for at hjelme ikke er så magiske som man vil ha' det til. I trafikkulykker skyldes en stor del af de alvorlige hovedskader rotation af hovedet - dvs. hjernen roteres inde i hovedskallen.

Hjerne er mere ømfintlig for slik skade end skade ved støt. Men dagens hjelme reducerer ikke rotationen. Desuden hvis hjelmene skulle virke rigtig godt mod stød, skulle de være mere som motorcyklehjelme, men for cyklister bliver det for varmt. En cyklist med et for varmt hoved er ikke en sikker cyklist.

Is it a bad idea to wear a bike helmet?

Mange forskere har peget på at mange kører stærkere og tager flere chancer med hjelm. Og så får man et større hoved med hjelm, så man vil faktisk slå sit hoved lidt oftere end uden hjelm, selvom stødet kan være mindre. Blandt børn er det utrolig få der har hjelmen korrekt stillet, og så hjælper hjelmen meget lidt.

Jeg mener at folk må bestemme selv, og at hjelmpropaganda skulle reduceres og så blive oplysning mere end propaganda. Men det der med hjelme skulle også vige for andre, positive og meget vigtigere ting for cyklisters sikkerhed.

Hjelm eller ikke hjelm er ikke spørgsmålet. At cykle eller ikke - det er spørgsmålet.
Det vi skal huske fremfor alt er at det er ganske trygt at cykle. Og sikrere i Danmark og Holland end i andre land.

Det er mere sikker at cycle en at leve! Du kan dø af begge dele, men i gennemsnit forlænger dem der cykler deres liv med nogle år. Lars Bo Andersen et al brugte data fra København fra 30.000 mennesker over 14 år og så at i denne periode var chancen for at dø 30% lavere blandt dem der cyklede. Dem der cyklede længre var sundere. (Dose-respons) (Archives of Internal Medicine, 2000) Cykling bekæmper bl.a. sygdomme som hjertesygdomme, flere former for kræft, diabetes type II.

Mange sammenligninger har vist at det er mere sikker at cykle end at dyrke mange populære former for sport.

I trafikken, er det mest bilerne og deres større søskinde der dræber. Chauffører der kører biler hurtigere end forholderne på vejen tillader.

Folk bliver dræbt og lemlæstede af biler og deres førere. Folks liv forlænges når de cykler. Og biltrafikken, specielt gamle store diesellastbiler og busser ser ud til at dræbe flere ude i trafikken igennem forureningen end i ulykker i trafikken (Verdens sundhedsorganisation, WHO, ca. 2004).

Dette var tilfældet i de fleste - ja sandsynligvis alle - de byer som WHO
studerede. I tillæg til trafikulykker og forurening kommer den stillesiddende livsstil. I UK og USA dræber den ti gange flere end trafikken. Den stillesiddende livsstil bekæmpes bedst med at gøre det mere bekvemt og nemt at cykle. Det er ikke bekvemt at cykle hvis aviser, TV, radio, plakater og politikere propper os med budskabet - "det er farligt at cykle".

Do you wear a bike helmet? Why or why not?
Jeg har brugt hjelme når jeg har cyklet i ca. 15 år. Men en dag blev jeg tvunget til at læse den videnskabelige literatur om hjelmens effektivitet og hvorledes det var gået med hovedskaderne i de lande hvor det er forbudt at cykle uden hjelm.

Jeg forsøgt at tage hjelmen af. Jeg følte meg nøgen. Jeg følte mig sårbar. Men jeg cyklede mere fornuftigt. Og da jeg sat hjelmen på igen mærket jeg at den var ubehagelig. Jeg fik kvalme, slet og ret.

Og jeg tænkte på løgnen om hjelmenes magiske kraft. Nogle spurte: Du siger at cykling slet ikke er så farligt, og at hjelme ikke er så vigtige. Men du bruger selv hjelm!! (Gotcha!)

Det stærkeste for mig i dette vendepunkt var nok løgnen om hjelmene, viljen til at vække debat om hjelme og dernæst at hjelmen var besværlig at justere, opbevare, glemme, huske, bære på.

Jeg var usikker på om min hjelm havde fået for mange slag med at falde 2 meter ned til at den nok skulle skiftes ud. Eksperterne siger at en hjelm kan have sprække som man ikke ser med det blotte øye.

Jeg har tænkt at købe en ny hjelm alligevel, som jeg kan bruge hvis jeg får lyst. Min næste hjelm skal være mere som en BMX-hjelm. Kugleformet, med synlig farve, og hårdt skal. Det er endnu ikke lykkes mig at finde en der passer mit hoved.

Do you own shares in bike helmet companies? Should I buy some?
Haha. Jeg ejer ikke nogle aktier. Men jeg, som os alle, vil tjene på at flere cykler. Hvis du køber aktier i et hjelmfirma så tror jeg at du gør noget der ikke vil gavne menneskeheden.

Jeg ville ikke blive så forfærdelig forbavset hvis jeg fik at vide at nogle forskere eller hjelmfortalere har fået støtte fra hjelmfirmaer eller har økonomiske interesser i hjelmsalg eller bilfirma. Og måske har de alligevel hæderlige hensigter.

Det er veldig tydeligt - og noget som alle kan se - at FIA (bilførernes og formel-1 førernes internationale organisation) bruger mange kræfter og deres store indflydelse på at provomere hjelme og på at det bliver forbudt at cykle uden hjelm.

If these campaigns continue, are we looking at the end of Danish bike culture as we know it?
Jeg tror det handler om hvordan danskerne svarer på de her kampagner. Vågner danskere op og ser at dette "hjelmpjat" er værre end som så og at det er farligt? Kommer man i Danmark til at bruge indersiden af hovedet og tænke selvstændig og logisk? Er der en vilje til at forsvare den dele af den danske hygge der er cykelkulturen?