Åbent brev til den danske presse om cykelhjelme

Et åbent brev til den danske presse om cykelhjelme.

Denne næsten pornografisk besættelse med cykelhjelme i Danmark er ude af kontrol. Antallet af cyklede kilometre i Danmark er faldet med 30% siden starten af 1990'erne. Hvis danskerne stadig cyklede de ekstra 30% kunne vi redde mindst 1500 liv om året. Istedet for at arbejde for øgede cyklisme er vi i gang med at ødelægge vores cykelkultur.

Som Urban Mobility ekspert og direktør for Copenhagenize Consulting beskæftige jeg mig med promovering af cykling. Jeg har researchet cykelhjelme i over to år og i den tid har jeg haft lejlighed til at snakke med verdens førende eksperter på området samt cykelhjelmdesignere, folk der tester cykelhjelme, trafiksikkerhedsfolk og fortalere for cykling over hele verden.

Min konklusion er den samme som det Europæiske Cyklistforbund, cyklistforbundene i Holland, Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Belgien, Irland m.m.. Der findes ikke et eneste sted i verden hvor brug af cykelhjelme har reduceret antallet af alvorlige hovedskader.

Der er der to grunde til.

For det første har promovering af cykelhjelme - for slet ikke at tale om et påbud - en meget tydelige konsekvens. Folk holder op med at cykle. Det er set over hele verden. Mellem 20-40% er skræmte væk fra cyklen og det går udover den offentlige sundhed. Fordelene ved at cykle dagligt er 20 gange større end den meget lille risiko for at slå hovedet.

For det andet er en cykelhjelm slet ikke designet til at beskyt hoved mod alvorlige hovedskader eller død. En cykelhjelm er designet, og testet, til at beskytte hovedet mod ikke-livstruende skader i soloulykker under 20 km/t. I ulykker hvor cyklisten bliver ramt af en bil eller lastbil er cykelhjelmen ikke designet til at hjælpe.

En cykelhjelm er kun testet for slag på toppen af hovedet. Ikke engang på siderne eller baghovedet og aldrig med en crash test dummy.

Der findes over 80 videnskabelige undersøgelser fra hele verden over de sidste 20 år og promovering- og påbud af cykelhjelme er nok det mest uklogt man kan forestille sig i et samfund der kæmper mod fedme, livsstil sygdomme og inaktivitet. At skræmme folk - og især børn - væk fra cyklen gavner ingen. Vi bor i verdens sikreste cykelland hvor det aldrig har været mere sikkert at cykle. Daglige cykling forebygger en lang række sygdomme og er med til at forlænge livet med op til 7 år.

Siden starten af 1990'erne er cykling i Danmark faldet med 30% og antallet af børn der bliver kørt i skole og institution steget med 200%. Du er med til at få disse tal til at stige. Hvis vi cyklede 30% mere kun vi redde 1500 liv om året gennem cykling.

Er promovering og påbud af cykelhjelme ikke bare en hetz mod en stor befolkningsgruppe som vælger en sund, sikkert, bæredygtig og livsforlængende transport form? Det er faktisk fodgængere og bilister som er mest udsat for hovedskader. Skal de ikke opfordres til at bære hjelm? Hvorfor ikke? Bilisthjelme er allerede blevet opfundet.

Og da danskerne har en lang højere risiko for at drukne, skal vi ikke også igangsætte en kampagne for et påbud om redningsveste på strande og i svømmehaller? Hvorfor ikke?

Jeg savner ikke kun videnskab i dagens Danmark om emnet cykelhjelm... jeg savner logik og rationalitet.

De europæiske trafikministre har gjort det tydeligt i 2004:

"From the point of view of restrictiveness, even the official promotion of helmets may have negative consequences for bicycle use. If the importance of wearing a helmet is stressed, the implied message is that cycling is extraordinary dangerous. The report on cycling shows, however, that refraining from bicycle use has far greater negative consequences for health than increasing bicycle use without the wearing of helmets. To prevent helmets having a negative effect on the use of bicycles, the best approach is to leave the promotion to the manufacturers and shopkeepers".

European Council of Ministers of Transport - National Policies to Promote Cycling - 2004

I andre lande så som Holland forstår de vigtigheden i at promovere cykling som positiv og godt for samfundet. Det har vi glemt alt om her i verdens sikreste cykelland.

Antallet af hovedskader falder og falder i Danmark og Holland og har gjort det lige siden 1960'erne. Det er fordi Bedre infrastruktur, trafikale sikkerhedsinitiativer, 'safety in numbers' princippet og 'awareness' er grunden. Det har aldrig før været så sikkert at cykle i Danmark.

Når vi har med at gøre noget så vigtigt som offentlig sundhed og bæredygtige transportformer mener jeg at videnskaben skal være i orden. Med denne nye promovering af cykelhjelme i Danmark kan jeg se at det ikke er tilfældet. Det fremstår som en anden Colin Powell i FN med sin 'bevis' for masseødelæggelsesvåbne i Irak. Selvom de fleste eksperter var enige at der ikke fandtes nogen.

Hvis vi vil gøre noget for sikkerhed og sundhed, gør noget ved bilerne, da det er dem der påføre cyklister alvorlige skader - skader som ingen cykelhjelm kan hjælpe imod.

Blandt cyklistforbundene i Europa er den ny danske holdning til cykelhjelmen mødt med forbavselse. I disse kredser har Danmark fået en blakket ry. En slags cyklende mohammedtegninger sag. Netop fordi Danmark promoverer cykelhjelme - som det eneste af de store cykellande - til trods for et hav af videnskab som advarer os. Og det er skræmmende.

Nedenunder får du en linkliste over gode steder at starte. Man kan dog starte med 10 skarpe fakta om cykelhjelme.

Og spørge bare løs hvis I en dag tør skrive om videnskab og positive promovering af cykling.

Bedste hilsner,

Mikael Colville-Andersen
CEO - Copenhagenize Consulting / Building Better Bicycle Cultures
www.copenhagenize.eu

www.copenhagenize.com
www.copenhagencyclechic.com
www.cykelhjelm.org
http://www.slowbicyclemovement.org/

- The Bicycle Helmet Research Foundation er det førende videnskabeligt website om cykelhjelme med et panel af læger, forskere og fortaler for cykelkultur
- Standarder på cykelhjelme [se også linket i blåt på toppen af siden]
- The health benefits of cycling
- Dansk cykelhjelm website
- Interview med det hollandsk cyklistforbund
- Interview med formanden for det islandske cyklistforbund og medlem af det europæiske cyklistforbundets hjelmudvalg